Mọi sản phẩm của AMAZON được bảo hành miễn phí 01 năm. Bảo hành sản phẩm có hiệu lực từ ngày mua hàng. AMAZON bảo hành miễn phí với những lỗi sản phẩm do nhà sản xuất. Người mua cần kiểm tra sản phẩm kỹ lưỡng khi nhận được sản phẩm. Bất kỳ lỗi gì do nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển sản phẩm, người mua cần phải báo ngay lập tức đến đại lý bán hàng cho mình. Nhà sản xuất AMAZON sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi của sản phẩm do quá trình vận chuyển không đúng cách, do cách lắp đặt không đúng hay sau khi đã sử dụng sản phẩm. Nếu sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất thì có thể đổi trả trong vòng 01 tuần.